آشنایی با فیلم دیدن یک نابینا

 

» یک نابینا چگونه فیلم می بیند؟
پاسخ به این سوال که یک نابینا چگونه یک فیلم میبیند، طولانی است؛ اما سعی میکنیم که در این نوشته کوتاه به آن بپردازیم.
افراد یک جامعه را از نظر  بینایی میتوان به چند گروه تقسیم کرد:
۱٫ افراد با دید معمولی
۲٫ افراد نیم بینا
۳٫ افراد کم بینا
۴٫ نابینای مطلق
* افراد با دید معمولی: این گروه برای تماشای یک فیلم بیشتر از دو حس دیداری و شنیداری خود کمک می‌گیرند.
* افراد نیم بینا:گروهی هستند که با وجود کمی بینایی خود میتوانند از حس بینایی  خود به خوبی استفاده کنند و نوشته‌های عادی
را بخوانند. این گروه نیز در تماشای
فیلم مشکل زیادی ندارند.
* افراد کم بینا: این گروه با وجود بینایی کمی که دارند نمی‌توانند به خوبی مکان قرار گرفتن اجسام را  تشخیص دهند یا نوشته
های یک کتاب معمولی را بخوانند.
کم بینایان برای مشاهده فیلم بین دیدن و ندیدن همواره درگیر هستند. به ناچار تمرکز بیشتری را در هنگام تماشای فیلم از خود
نشان می‌دهند و گاهی اوقات از حواس دیگر
خود استفاده میکنند.
* نابینای مطلق: این گروه به دو دسته نابینای مادرزاد و فردی که مدتی بینای کامل داشته و در طول زندگی خود نابینای مطلق
شده تقسیم میشود. نابینای مطلق مادرزاد
به دلیل نداشتن هیچگونه تصور از دیدن، بیشتر از دیگر گروه های آمده در بالا، به حواس دیگر خود متکی است. این گروه بیشتر از حس شنیداری، لامسه، بویایی و چشایی
خود استفاده می‌کنند.


به مثالهایی که در ادامه آورده شده است توجه کنید
در فیلمی خانمی از نرمی یک پارچه صحبت می‌کند. فرد نابینا ناخودآگاه تجربه لمس کردن یک پارچه نرم را در ذهن خود
تداعی میکند.
در یک صحنه در مورد تندی یک غذا صحبت می‌شود. یک نابینا تجربه خوردن یک غذای تند را به یاد میآورد.
در یک صحنه فیلم فردی در مورد گل مریم صحبت میکند. نابینا از حواس خود که لامسه و بویایی است کمک می‌گیرد و آن گل
را در ذهن خود تداعی می‌کند.
با توجه به مثالهای بالا می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که بسیاری از نابینایان می‌توانند فیلم را درک کنند و نه تنها آن را ببینند.
این صحنه را در نظر بگیرید که فردی پای خود را بر روی پوست موزی می‌گذارد، و به زمین می‌خورد. فرد با دید معمولی
لبخند می‌زند. ولی یک نابینا به دلیل تجربیات
و تصورات خود می‌خندد. همین لبخند و خنده بین نابینا و بینا نشان دهنده درک متفاوت آنها می‌باشد.
اما نابینایی که از ابتدای زندگی نابینا نبوده به خوبی می‌تواند از تجربیات دیداری خود در تصویرسازی استفاده کند. به این معنی
که فرد نابینا قبلاً گل مریم را

دیده و الآن بهتر میتواند آن را در ذهن خود تداعی کند.
امروزه با پیشرفت در تکنولوژی ما شاهد رادیو فیلم هستیم.
اگر بخواهیم رادیو فیلم  را در چند جمله توضیح دهیم باید اینگونه گفت که برای شما بارها اتفاق افتاده است که در هنگام نگاه
کردن به یک فیلم لحظه ای چشم از نمایشگر
خود برداشته اید  و در همان لحظه حادثه ای در فیلم رخ  داده، از فردی که در کنار شما بوده میپرسید چه شد؟ توضیح دادن یک
نفر برای شما همان رادیو فیلم است.
فیلمی که با فرمت صوتی برای شنیدن آماده شده است و فردی به عنوان راوی صحنه‌های مختلف را توضیح میدهد را فیلم
توضیح دار یا رادیو فیلم می‌گویند.

یادآوری: این مطلب پیش از این توسط مهرداد کوچک زاده در سایت همهمه منتشر شده است.