حمایت مالی از تولید فیلم‌های توضیح‌دار

سلام دوست عزیز. این سایت با هزینه شخصی اداره می‌شود و تنها هدف آن خدمت رسانی به دوستان نابینا است.
هزینه های تولید فیلم های توضیح‌دار بسیار بوده و با توجه به مستقل بودن این سایت و نداشتن هیچ گونه وابستگی مالی به هیچ ارگان و نهادی
تنها با حمایت مالی شما می‌تواند به کار خود ادامه دهد و از راهی که در پیش گرفته باز نماند.
لطفا با حمایت مالی خود. ما را در تولید فیلم های توضیح‌داری که مورد استفاده نابینایان است. یاری کنید.
درگاه پرداخت صدای فیلم