فیلم سینمایی/ مهتاب بر شکوفه های گیلاس

فیلم سینمایی مهتاب بر شکوفه های گیلاس به کارگردانی «یوجیرو تاکیتا»،
داستان (بیشتر…)