فیلم سینمایی/ دردسر طلایی

تهیه کننده: حسین خواجویی.
مدیر صدابرداری: فرامرز مختاری.
طراح گریم: سهراب.شاپورزاد.
تدوین: امیر خوژندی.
مدت (بیشتر…)