فیلم سینمایی توضیح دار/ دعوت

کارگردان فیلم: «ابراهیم حاتمی کیا»،
تهیه کننده: «محمد پیرهادی»
بازیگران: «مهناز افشار، محمدرضا (بیشتر…)